Restauratie monumenten

Oog voor detail

Monumentenbouwers heeft voor de restauratie monumenten gedegen kennis van constructies, kleurstelling, maatvoering, verhoudingen en materialen. Zo kunnen wij het monument in ere herstellen.
De traditie van eeuwenoude houtbouw leeft voort door restauratie en authentieke nieuwbouw. R Jonker Monumentenbouwers levert graag een bijdrage aan het behoud van Zaans erfgoed en monumentale boerderijen in Noord-Holland.

Restauratie geveldecoratie

Passie voor restauratie

Werken aan monumenten is een eer

Bij een monument is ieder detail van betekenis. Of het nu om onderhoud, restauratie of het geheel opnieuw funderen en opbouwen van een monument gaat. Wij waken ervoor dat het met veel vakkennis en aandacht wordt aangepakt. We hebben een gedegen kennis van constructies, kleurstelling, maatvoeringen, verhoudingen
en materialen. Zo kunnen wij het monument in ere herstellen.
Ons doel is om uw pand in oorspronkelijke staat te laten schitteren. Werken aan monumentaal bezit beschouwen wij als een eer.

Restauratieladder

R. Jonker Monumentenbouwers restaureert en bouwt monumenten zoals Zaanse huizen, stolpboerderijen en molens. We gaan op zoek naar sporen uit de geschiedenis die we in ere herstellen. Ramen, kozijnen, deuren, kapconstructies, dakgoten, fundering, balklagen en installaties bekijken we zorgvuldig. We onderzoeken wat er nog bruikbaar is en wat je er mee mag of kunt.
Doordat we monumentwaardige panden ook nieuw bouwen weten we wat je kunt gebruiken. Je hebt rekening te houden met het Bouwbesluit. En je dient een tijdsbeeld aan te houden voor de vergunning. We maken een rapport volgens de restauratieladder en voorwaarden van de gemeente en Monumentenzorg. We begeleiden bij het contact met Monumentenzorg die voorwaarden stelt aan de restauratie.

Ambachtelijke restauratie naar de normen van nu

Remco van R. Jonker Monumentenbouwers verzorgt het onderhoud van historische Zaanse panden, onder meer op de Zaanse Schans. Lijm en vulmiddel, die in een eerdere periode zijn toegepast, worden verwijderd.
Een Zaans pand is met pen-gat verbinding in elkaar gezet. Zo kan het ook uit elkaar worden gehaald. De bouwonderdelen hergebruiken we zoveel mogelijk.
Door goede isolatie, dubbel glas en vloerverwarming heeft u na de restauratie een comfortabel historisch pand, ambachtelijk gerestaureerd naar de normen van nu.

passie voor detail

Nieuwe fundering

Afhankelijk van de staat van een monumentaal pand kan de fundering op verschillende manieren worden hersteld. Zo kun je een gebouw opvijzelen. Wanneer het zweeft, dan heb je de ruimte om te funderen. Daarna kun je het gebouw weer opbouwen en de schouwen, wanden, ramen en deuren terugplaatsen.

Er is ook een andere mogelijkheid. Met een nieuw houten skelet zetten we de vierkante constructie op authentieke wijze in één dag in elkaar. Vervolgens plaatsen we het dak en de houten wanden. Daarna plaatsen we de historische onderdelen terug. Soms kunnen we ook nieuwe historische details toevoegen die passen bij het pand.