Privacybeleid

R. Jonker restauratie & molenonderhoud BV / Monumentenbouwers
gevestigd op:
Rak 37
1551 NA Westzaan
Nederland
is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaand privacybeleid.

Contactgegevens:
Rak 37
1551 NA Westzaan
Nederland
Tel: 06-10036000
Remco Jonker is de Functionaris Gegevensbescherming van R. Jonker restauratie & molenonderhoud BV / Monumentenbouwers en is te bereiken via info@monumentenbouwers.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

R. Jonker restauratie & molenonderhoud BV / Monumentenbouwers verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– IP adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door (zo mogelijk) een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer(s) (indien sprake is van betalingsverkeer tussen jou en R. Jonker restauratie & molenonderhoud BV / Monumentenbouwers)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@monumentenbouwers.nl, zodat eventueel verwerkte gegevens direct verwijderd kunnen worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

R. Jonker restauratie & molenonderhoud BV / Monumentenbouwers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van jouw betaling
– Voor verzending van nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om onze diensten te kunnen leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

R. Jonker restauratie & molenonderhoud BV / Monumentenbouwers bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Bewaartermijn: Zolang er sprake is van dienstverlening aan de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er betalingsverkeer is tussen R. Jonker restauratie & molenonderhoud BV / Monumentenbouwers en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang er nog (betalings)verplichtingen bestaan tussen R. Jonker restauratie & molenonderhoud BV / Monumentenbouwers en de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. En/of zolang bewaring van persoonsgegevens gewenst is door de persoon waarvan persoonsgegevens zijn verwerkt. Indien bewaring van jouw persoonsgegevens niet meer wenselijk is, kun je ons schriftelijk kenbaar maken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden

R. Jonker restauratie & molenonderhoud BV / Monumentenbouwers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

R. Jonker restauratie & molenonderhoud BV / Monumentenbouwers gebruikt technische en functionele en tracking cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor verbetering van gebruiksgemak. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Ook kun je je cookie instellingen voor deze website beheren onder de tab Cookiebeleid bij “Beheer uw toestemming”.

Bij het bezoeken van deze website worden cookies geplaatst door onderstaande derde partijen:
Google (wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots, t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Facebook (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversie tracking, analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Doubleclick (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversie tracking)
Youtube (Voor het afspelen van embedded video’s)

Voor meer informatie en een gedetailleerde opsomming van de cookies, zie de tab Cookiebeleid op deze pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door R. Jonker restauratie & molenonderhoud BV / Monumentenbouwers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@monumentenbouwers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . R. Jonker restauratie & molenonderhoud BV / Monumentenbouwers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

R. Jonker restauratie & molenonderhoud BV / Monumentenbouwers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email: info@monumentenbouwers.nl

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. Je dient dit beleid te lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe je de cookievoorkeuren kunt regelen. Voor meer informatie over hoe wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en veilig bewaren, zie het Privacybeleid.

Je kunt te allen tijde jouw toestemming wijzigen of intrekken uit de cookieverklaring op onze website.
Meer informatie over wie wij zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken vind je in ons Privacybeleid.
Jouw toestemming geldt voor de volgende domeinen: monumentenbouwers.nl

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op je apparaat opgeslagen wanneer de website in je browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden, te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar het verbeterd moet worden.

Hoe gebruiken wij cookies?

Zoals de meeste online diensten, maakt onze website gebruik van cookies first-party en third-party cookies voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, en ze verzamelen geen van jouw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De third-party cookies die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe je met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te bieden die relevant voor je zijn, en al met al om je een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en om jouw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn gegroepeerd in de volgende categorieën:

De onderstaande lijst geeft een gedetailleerd overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt:

CookieOmschrijving
Necessary
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
cookielawinfo-checbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.

Hoe kan ik de cookie voorkeuren beheren?

Je kunt jouw cookievoorkeuren beheren door hierboven op “Beheer uw toestemming” en vervolgens op “Cookie Instellingen” te klikken. Hier kun je de cookiecategorieën op de pop-up in- of uitschakelen volgens jouw voorkeuren.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. Je kunt de instellingen van jouw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Ga voor meer informatie over cookies naar https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/